Project Spookfiles A58

Met Spookfiles A58 werkten bedrijven, overheid en kennisinstellingen samen aan het dempen van spookfiles, door op intelligente wijze snelheidsadviezen naar automobilisten te sturen. Belangrijker nog dan deze spookfiledienst is dat het project bouwstenen heeft uitgewerkt, die een basis vormen voor opschaling en waarop talloze nieuwe mobiliteitsdiensten en toepassingen eenvoudig kunnen worden ontsloten. Niet alleen in Brabant, maar ook in de rest van Nederland en Europa. Het project is in maart 2017 afgerond.

Tijdens de looptijd van het project Spookfiles A58 werd gewerkt aan innovatieve Talking Traffic-technieken. Talking Traffic is de verzamelnaam voor slimme technieken om voertuigen met elkaar en de weg te laten communiceren. Deze technieken zijn ook in te zetten als basis voor talloze andere mobiliteitsdiensten. 

Provincie Noord-Brabant was de opdrachtgever van het project. Het was één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het eindrapport vindt u op de kennisbank

Wat heeft de automobilist op de A58 aan dit project? 

Wat vinden de samenwerkingspartners van dit project? 

Talloze mogelijkheden

Met Spookfiles A58 werkten we aan het dempen van schokgolven. De gebruikte technieken zijn in te zetten als basis voor talloze andere mobiliteitsdiensten. Het project is beeindigd maar u kunt de apps ZOOF en FlowPatrol blijven gebruiken.

You are here

Volg ons