Partners

Het Project Spookfiles A58 is een onderdeel van het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hierin werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.

Een van de thema’s binnen Beter Benutten is ITS, ofwel Intelligente Transport Services. Door ‘intelligentie’ toe te voegen aan mobiliteit verkorten we de reistijd van deur tot deur, maken we het verkeer binnen en buiten de stad veiliger en de omgeving leefbaarder en besparen we onnodige kosten voor reizigers, bedrijfsleven en overheid.

Tot en met 2017 wil Beter Benutten met Intelligente Transport Services (ITS) een flinke stap vooruit zetten, samen met de regio’s, Rijkswaterstaat en het bedrijfsleven. Door vooral te focussen op testen, ontwikkelen en op brede schaal in-/uitvoeren, willen we het verschil maken: voor de gebruikers van die services en voor leefbare, bereikbare en aantrekkelijke steden.

De komende jaren willen we intelligente transportdiensten op grote schaal uitrollen, in meer regio’s en met voldoende gebruikers. Intelligentie in en rond de auto, al of niet via de smartphone, zal de communicatie tussen voertuigen onderling en met de wegkant ondersteunen. We verbeteren daarmee de connectiviteit van reizigers en ondersteunen de ontwikkelingen richting autonoom rijden.

Kijk voor meer informatie op de website van Beter Benutten.

You are here

Volg ons