Nieuws

30-06-2017

Ook de gedetailleerde analyses zijn nu afgerond en alle rapportages zijn beschikbaar gesteld op de site. Op www.spookfiles.nl/kennisbank vindt u:

29-03-2017

De proef met de spookfiledienst op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg is afgerond. Drie jaar van in de praktijk ontwikkelen en testen van de achterliggende techniek en benodigde processen leiden tot de conclusie dat C-ITS[1] reële kansen biedt voor Nederland én Europa om de veiligheid en doorstroming op de wegen te verbeteren.

24-03-2017

Het project Spookfiles A58 is inmiddels afgerond. De eindresultaten en leerpunten worden op 28 maart aan de (inter)nationale vakwereld gepresenteerd. Drie jaar van in de praktijk ontwikkelen en testen van de achterliggende techniek en benodigde processen hebben tot veel waardevolle kennis en ervaring geleid. Het project heeft een grote stap gezet in de ontwikkeling van coöperatieve diensten.

01-02-2017

In a demonstration on the A58, a platoon of cars fitted with Cooperative Adaptive Cruise Control (CACC) was connected to the existing ITS infrastructure. The methods used and experiences gained are set out in TNO’s recently published report ‘CACC on the A58 motorway – lessons learned’.

01-02-2017

In het recent uitgebrachte rapport ‘CACC on the A58 motorway – lessons learned’ zet TNO de werkwijze en ervaringen op een rijtje van de demonstratie op de A58, waar een platoon van auto’s voorzien van coöperative adaptive cruise controle (CACC) werd aangesloten op de aanwezige ITS-infrastructuur.

25-01-2017

Spookfiles A58 en C-ITS Corridor voeren opnieuw samen testen uit
 

23-12-2016

In het project Spookfiles A58 werken zo’n dertig publieke en private partijen aan de ontwikkeling en uitrol van coöperatieve technologie. De oplevering van een complex voertuig-wegkantsysteem, inclusief eerste dienst, is een succes op zich. Maar ook zijn wij trots op de bijdrage die Spookfiles A58 levert aan de transities zoals beschreven in de Routekaart Beter Geïnformeerd op Weg.

02-11-2016

De coöperatieve spookfiledienst is nog volop in ontwikkeling. Hoewel eind december 2016 het project Spookfiles A58 officieel beëindigd wordt, werken de Spookfiles-partners hard aan verbeteringen, mede naar aanleiding van feedback van de deelnemers. Zo gaat bijvoorbeeld de dataverwerking nu nog sneller: elke 15 seconden wordt een nieuw advies geformuleerd.

02-11-2016

Terwijl 90 auto’s de ochtendspits op de A58 in werden geloodst, konden een wegverkeersleider, een verkeerskundige en de analisten van het Spookfileproject vanuit de Innovatiecentrale meekijken op de weg. Vanuit de Innovatiecentrale werd de verkeerssituatie gemonitord en kon analysemateriaal verzameld worden.

31-10-2016

Het project Spookfiles A58 maakt onderdeel uit van het programma Beter Benutten Brabant. In een tussenbalans geeft dit programma terug wat zij leert van deze aanpak.

Pages

You are here

Volg ons