Kennisbank

Belangrijkste doel van het project Spookfiles A58 is om de ontwikkeling van nieuwe diensten te bevorderen. Daarom delen we de (intellectuele) resultaten binnen dit project graag met u.

Papers 2017

NVC 2017 - Nieuwe evaluatiemethodiek voor in car-adviesdiensten
CVS 2017 - Van spoken kun je leren!
NM Magazine #2 2017 - Spookfiles A58 effecten op mesoniveau 

Eindrapportage

Resultaten en leerpunten - De oogst van 3 jaar samenwerken
Results and lessons learned - The harvest from three years of collaboration
Eindrapportage verkeerskundige evaluatie - DTV Consultants
Rapportage procesevaluatie - Motion Consult
Intellectuele resultaten Spookfiles A58 - De factsheets gebundeld

CACC on the A58 motorway

Nieuwsbericht Engels - Nederlands
TNO rapport

Road Works Warning demo

Artikel Case: Road Works Warning
Evaluatierapport

Projectdocumenten

High Level Architecture
Operational Concept Design en Solution Design - Opgeleverd door de projectpartners van Spookfiles A58, fase 1. Het beschrijft de gemeenschappelijke visie en het oplossingsmodel van de spookfiledienst
Rapportage onderzoek juridische inbedding Spookfiles A58 - De Leibniz Foundation for Law bracht de juridische implicaties rondom privacy, aansprakelijkheid en dataeigenaarschap in beeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu
IRS Security Matrix - Aan de hand van een analyse op de High Level Architectuur wordt een aantal maatregelen voorgeschreven om de cyber security te waarborgen
Procedures PKI CA  and SRSSDD PKI infrastructure - Signing of ITS G5 messages for authentication requires a Public Key Infrastructure (PKI) for generating the certificates that make up the chain of trust

Presentaties

Presentatie Van Spookfiles op de A58 naar een Hybride Testomgeving NL
Paper Hybride testomgeving: Dé plek om ITS te testen in 2017
Presentatie Spookfiles A58: Over succesvol samenwerken
Presentation ITS European Congress Glasgow 2016

 

Nieuwsbericht
29-03-2017

De proef met de spookfiledienst op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg is afgerond.

Samenwerkings-procedure PCP

You are here

Volg ons