Kennisbank

Belangrijkste doel van het project Spookfiles A58 is om de ontwikkeling van nieuwe diensten te bevorderen. Daarom delen we de (intellectuele) resultaten binnen dit project graag met u.

Eindrapportage

Resultaten en leerpunten - De oogst van 3 jaar samenwerken
Results and lessons learned - The harvest from three years of collaboration

CACC on the A58 motorway

Nieuwsbericht Engels - Nederlands
TNO rapport

Road Works Warning demo

Artikel Case: Road Works Warning
Evaluatierapport

Projectdocumenten

High Level Architecture
Operational Concept Design en Solution Design. Opgeleverd door de projectpartners van Spookfiles A58, fase 1. Het beschrijft de gemeenschappelijke visie en het oplossingsmodel van de spookfiledienst.
Rapportage onderzoek juridische inbedding Spookfiles A58. De Leibniz Foundation for Law bracht de juridische implicaties rondom privacy, aansprakelijkheid en dataeigenaarschap in beeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Presentaties

Presentatie Van Spookfiles op de A58 naar een Hybride Testomgeving NL
Paper Hybride testomgeving: Dé plek om ITS te testen in 2017
Presentatie Spookfiles A58: Over succesvol samenwerken
Presentation ITS European Congress Glasgow 2016

 

Nieuwsbericht
29-03-2017

De proef met de spookfiledienst op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg is afgerond.

Samenwerkings-procedure PCP

You are here

Volg ons