Detailrapportages Spookfiles A58 beschikbaar

30-06-2017

Ook de gedetailleerde analyses zijn nu afgerond en alle rapportages zijn beschikbaar gesteld op de site. Op www.spookfiles.nl/kennisbank vindt u:

- Analyse van de verkeerskundige resultaten door DTV Consultants - Dit rapport geeft antwoord op de vragen: Hoe functioneert de Spookfiledienst?, Wat zijn de effecten op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven? en Wat zijn de maatschappelijke effecten van connected en coöperatief rijden?

- Procesevaluatie door Motion Consult - In het project Spookfiles A58 is op een bijzondere en bijzonder effectieve manier samengewerkt tussen markt en overheid. In deze rapportage blikken de partijen terug op deze samenwerking.

- Intellectuele resultaten van het project - Een bundeling van alle factsheets die in de loop van het project verschenen zijn. Hierin o.a. informatie over de High Level Architecture, de dataveiligheid en privacy met PKI, het open karakter van het systeem waardoor andere diensten van andere leveranciers gemakkelijk aan te sluiten zijn, ontwikkelde standaarden en protocollen en nog veel meer.

Op de kennisbank van Spookfiles A58 vindt u tal van documenten waar u in uw eigen projecten uw voordeel mee kunt doen.

Nieuwsbrief

Doe er wat aan! Meld je aan voor de nieuwsbrief, dan word je op de hoogte gehouden van de start van het project.

You are here

Volg ons